Thursday, May 8, 2008

Panitia: SENARAI TUGASAN

KETUA PANITIA


1. Memahami kandungan Huraian Sukatan Pendidikan Agama Islam (HSP) setiap tahun.

2. Memastikan perancangan dan pelaksanan pengajaran dan pembelajaran selaras dengan HSP.

3. Menyediakan takwim panitia dan melaksanakan perancangannya.

4. Membuat sasaran peratusan kelulusan.

5. Menyemak draf soalan ujian dan peperiksaan untuk memastikan ujian dan penilaian adalah berkualiti sebelum penyediaan kertas soalan dijalankan.

6. Menganalisa keputusan selepas peperiksaan.

7. Mempengerusikan mesyuarat panatia.

8. Mengetuai perbincangan dalam penyelesaian masalah pengajaran dan pembelajaran.

9. Membuat pemantauan dari masa ke semasa atau bila diperlukan.

10. Melaksanakan projek-projek yang bersesuaian untuk meningkatkan penghayatan pelajar-pelajar serta prestasi panatia.

SETIAUSAHA PANITIA

1. Menyediakan surat panggilan mesyuarat.
2. Mencatatkan minit semasa mesyuarat dijalankan.
3. Menyediakan minit mesyuarat dan mengedarkannya kepada semua ahli dalam panitia sebaik selepas mesyuarat atau sebelum mesyuarat.
4. Menyelenggarakan fail-fail panatia, surat-menyurat dan rekod-rekod yang berkaitan.
5. Menghadiri mesyuarat bersama ketua panatia atau mewakili ketua panitia Pendidikan Islam bila diperlukan


BENDAHARI PANATIA

1. Mengendalikan kewangan panatia.

2. Merekodkan dan mengemaskinikan pendapatan dan perbelanjaan panatia.

3. Menyediakan penyata kewangan tahunan di akhir tahun.

4. Melaporkan kedudukan kewangan semasa mesyuarat atau bila diperlukan.AHLI-AHLI PANITIA

1. Menghadiri semua mesyuarat, perjumpaan atau perbincangan yang dikendalikan oleh panitia.

2. Melibatkan diri dengan aktif dalam semua aktiviti yang dirancangkan oleh panitia dan Persatuan Agama Islam.

3. Menyediakan perancangan pengajaran dan pembelajaran yang telah diselaraskan oleh
Panitia.

4. Mengetahui perubahan dalam Huraian Sukatan Pelajaran dari masa ke semasa.

5. Menyediakan draf soalan ujian atau peperiksaan untuk disemak oleh Ketua Panitia
sebelum menyediakan kertas soalan.

6. Mengadakan ujian bulanan mengikut kesesuaian masing-masing.

7. Merekodkan merkah-markah ujian bulanan, ujian pertengahan semester dan peperiksaan.

8. Memberikan markah peperiksaan kepada guru darjah sebaik sahaja selepas peperiksaan dijalankan.

9. Memeriksa buku rampaian, buku kerja murid dengan teliti dan berhati-hati.

10. Menghadiri kursus-kursus yang dikelolakan di semua peringkat (sekolah, daerah, bahagian atau negeri) bila diwajibkan.

No comments:

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin