Wednesday, May 7, 2008

Panitia : STRUKTUR DAN ORGANISASI

1. Panitia Pendidikan Islam adalah sebuah badan ikhtisas yang dianggotai oleh semua guru yang mengajar mata pelajaran Pendidikan Islam dan guru-guru beragama Islam.

2. Badan ini dipimpin dan dikendalikan oleh seorang guru kanan yang dipilih dan dilantik sebagai Ketua Panitia oleh Guru Besar.

3. Ketua Panatia Pendidikan Islam secara automatik akan menjadi ahli-ahli Jawatankuasa Kurikulum Sekolah dan akan mewakili panatia di dalam jawatan kuasa tersebut sebagai penghubung diantara ahli panatia dengan Guru Besar.

4. Keputusan-keputusan yang diambil oleh panatia dalam perjumpaan berhubung dengan isu-isu atau masalah-masalah kurikulum dan pengajaran perlu dibawa oleh Ketua Panatia
kepada Guru Besar atau Penolong Kanan untuk mendapat penyelesaian atau untuk makluman.

No comments:

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin