Wednesday, May 7, 2008

Panitia: Tujuan

Berikut adalah di antara beberapa tujuan yang dikenalpasti untuk Panitia Pendidikan Islam bagi pencapaian matlamtnya :

1. Memperbaiki dan meningkatkan mutu dan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.

2. Berikhtiar dan berusaha untuk mendapatkan strategi-strategi mengajar yang inovatif supaya boleh mendorong serta menggerakkan kecenderungan para pelajar terhadap Pembelajaran.

3. Memperbaiki prestasi pelajar-pelajar dalam peperiksaan berpandukan kepada sasaran pencapaian yang ditetapkan dalam rancangan akademik sekolah.

4. Mewujudkan semangat bekerja sama di antara Panitia Pendidikan Islam dengan Persatuan Agama Islam dan persatuan-persatuan yang lain.

No comments:

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin